قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
"کاش میشد دستها را میفشردیم از درون
کاش از ریشه بخشکد این ستم ... "به یاد ایام سرخ محرم
17 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/11 - 15:13 در شعر وادبیات
DB Queries: 45 (0.3271s) | CACHE Queries: 45 (0.0038s) | Script Execution Time: 0.359 | Memory usage: 1.12MB | Server Load Average: 0.08, 0.13, 0.09