قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
"کاش میشد دستها را میفشردیم از درون
کاش از ریشه بخشکد این ستم ... "به یاد ایام سرخ محرم
17 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/11 - 15:13 در شعر وادبیات