قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گفتم دلُ دین بر سر کارت کردم

هر چیز که داشتم نثارت کردم

گفتا،تو که باشی که کنی یا نکنی

آن من بودم که بی قرارت کردم!

آن کس که تو را شناخت،جان را چه کند؟

فرزندُ عیالُ خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی،هر دو جهانش بدهی

دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟

ای در دل من میلُ تمنا،همه تو!

واندر سر من مایه ی سودا،همه تو!

هر چند به روی کار در مینگرم

امروز همه توییُ فردا همه تو!
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/26 - 14:11 در شعر وادبیات
دیدگاه
برهانی

{-35-}

1392/08/26 - 15:26
خوش باف

{-35-}{-35-}

1392/10/7 - 23:48