قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
13 آبان امسال اولین سالروز زنده یاد استاد فتحعلی واشقانی است. روحش شاد
5 امتیاز + / 1 امتیاز - 1392/08/13 - 20:25 در استاد فتحعلی واشقانی فراهانی
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

خداوند روح ایشان را قرین رحمت خویش گرداند

1392/08/13 - 23:35
شیث آبادگر

روحش شاد

1394/08/13 - 20:47