قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نمونه اي از طریقه خواندن خط بنایی / متن : بردند و بميزان عمل سنجيدند
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1391/06/17 - 00:36 در کتیبه
دیدگاه
نادرالکتاب

{-35-}

1394/12/3 - 12:48
DB Queries: 25 (0.1533s) | CACHE Queries: 16 (0.0011s) | Script Execution Time: 0.177 | Memory usage: 1.84MB | Server Load Average: 0.12, 0.16, 0.1