قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نمونه اي از طریقه خواندن خط بنایی / متن : چون نامه جرم ما بهم پيچيدند
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1391/06/17 - 00:36 در کتیبه
دیدگاه
A-R-N

{-35-}

1394/12/3 - 12:48
DB Queries: 24 (0.2945s) | CACHE Queries: 15 (0.0059s) | Script Execution Time: 0.369 | Memory usage: 0.96MB | Server Load Average: 0.87, 1.26, 0.7