قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنر جوی دوره فوق ممتاز .شاگرد استاد محمدعلی سبزه کار هستم

مشخصات

موارد دیگر
جابر طلیم خانی
6 پست
مرد
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
بیا تا دست ازین عالم بداریم
بیا تا پای دل از گل برآریم
بیا تا بردباری پیشـــه سازیم
بیا تا تخم نیکوئی بکاریم
IMG_0235.JPG
با یاد یاران
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
یاد من باشد ... " تنها هستم "


دير گاهي است در اين تنهايي
رنگ خاموشي در طرح لب است
بانگي از دور مرا مي خواند ،
ليك پاهايم در قير شب است
رخنه اي نيست در اين تاريكي
در و ديوار بهم پيوسته
سايه اي لغزد اگر روي زمين
نقش وهمي است ز بندي رسته
نفس آدم ها
سر بسر افسرده است
روزگاري است در اين گوشه پژمرده هوا
هر نشاطي مرده است
دست جادويي شب
در به روي من و غم مي بندد
مي كنم هر چه تلاش ،
او به من مي خندد
نقش هايي كه كشيدم در روز ،
شب ز راه آمد و با دود اندود
طرح هايي كه فكندم در شب ،
روز پيدا شد و با پنبه زدود
دير گاهي است كه چون من همه را
رنگ خاموشي در طرح لب است
جنبشي نيست در اين خاموشي
دست ها ، پاها در قير شب است
ادامه ... amirkhani (8).JPG
با یاد یاران
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست روز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست <br>متن خبر که یک قلم بی‌تو سیاه شد جهان حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رونهیم اینهم از آب و آینه خواهش ماه کردنست<br> نو گل نازنین من تا تو نگاه می‌کنی لطف بهار عارفان در تو نگاه کردنست ماه عباد تست و من با لب روزه دار ازین قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست<br> لیک چراغ ذوق هم این همه کشته داشتن چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه کردنست غفلت کائنات را جنبش سایه‌ها همه سجده به کاخ کبریا خواه نخواه کردنست <br>از غم خود بپرس کو با دل ما چه می‌کند این هم اگر چه شکوه‌ی شحنه به شاه کردنست عهد تو (سایه) و (صبا) گو بشکن که راه من رو به حریم کعبه‌ی "لطف آله" کردنست <br>گاه به گاه پرسشی کن که زکوة زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردنست بوسه‌ی تو به کام من کوه نورد تشنه را کوزه‌ی آب زندگی توشه راه کردنست <br>خود برسان به شهریار ایکه درین محیط غم بی‌تو نفس کشیدنم عمر تباه کردنست
10[1].jpg
با یاد یاران
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
تاکى ز سفر باز نیایى ، بازآ اشتیاق تو مرا سوخت کجایی،<br> بازآ شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد گرهمان بر سرخونریزى مایى ،<br> بازآ کرده اى عهد که بازآیى و ما را بکشى وقت آنست که لطفى بنمایی،<br> بازآ رفتى و باز نمی آیى و من بى تو به جان جان من اینهمه بى رحم چرایی،<br> بازآ وحشى از جرم همین کز سر آن کو رفتى گرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ
1262983451_kaboli-namayeshgah-18[1].jpg
با یاد یاران
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
لحظه هایی که بی تو می گذرد<br>گرچه با یاد توست ثانیه هاش<br>آرزو باز می کشد فریاد<br>در کنار تو می گذشت ای کاش
Photo0319.jpg
با یاد یاران
جابر طلیم خانی
جابر طلیم خانی
کسی که گفت به گل نسبتی است روی تو را<br>فزود قدر گل و کاست آبروی تو را<br>گرم بیایی و پرسی چه بردی اندر خاک<br>ز خاک نعره برآرم که آرزوی تو را
Photo0283.jpg
با یاد یاران