قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
سروش
983 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(228 کاربر)
سروش
سروش
رقم احمد نیریزی (از روی خط یاقوت مستعصمی) ....مرمت حاشیه و حل کاری بین السطورین اثر آیدین آغداشلو
عکس۰۱۸۷.jpg
سروش
سروش
معزالدین محمد الحسینی ..... مرمت و تذهیب اثر آیدین آغداشلو..... موزه رضا عباسی
عکس۰۱۹۰.jpg
سروش
سروش
رقم محمد حسین کشمیری ..... مرمت و قطعه بندی حاشیه اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۷۸.jpg
سروش
سروش
خط میر علی هروی ... مرمت و قطعه بندی حاشیه ، تشعیر و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۸۵.jpg
سروش
سروش
رقم عبدی نیشابوری ...مرمت و قطعه بندی حاشیه اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۸۳.jpg
سروش
سروش
رقم سلطان علی ابن احمد .... مرمت و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه موزه رضا عباسی
عکس۰۱۷۴.jpg
سروش
سروش
رقم عبداله الحسینی .....مرمت و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۷۶.jpg
سروش
سروش
رقم علاء الدین تبریزی ....مرمت و قطعه بندی حاشیه و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۷۲.jpg
صفحات: 10 11 12 13 14