قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
سروش
981 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(227 کاربر)
سروش
سروش
مرمت و قطعه بندی حاشیه و تذهیب و نگارگری اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۲۱۵.jpg
سروش
سروش
میرزا غلامرضا اصفهانی ..... مرمت کامل و حاشیه اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۲۲۱.jpg
سروش
سروش
قطعه بندی حاشیه و تذهیب و نگارگری اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۲۱۹.jpg
سروش
سروش
قطعه میانی با امضاء زین الدین محمد .... خط اجراشده با قلم مو ، قطعه بندی حاشیه و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۲۰۲.jpg
سروش
سروش
رقم شیخ محمد مصور ..... مرمت و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۲۰۰.jpg
سروش
سروش
رقم محمد حسین تبریزی ..... مرمت و قطعه بندی حاشیه و تذهیب اثر آیدین آغداشلو ..... نمایشگاه نیمه دیگر موزه رضا عباسی
عکس۰۱۹۸.jpg
سروش
سروش
رقم احمد نیریزی (از روی خط یاقوت مستعصمی) ....مرمت حاشیه و حل کاری بین السطورین اثر آیدین آغداشلو
عکس۰۱۸۷.jpg
سروش
سروش
معزالدین محمد الحسینی ..... مرمت و تذهیب اثر آیدین آغداشلو..... موزه رضا عباسی
عکس۰۱۹۰.jpg
صفحات: 9 10 11 12 13