قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مهندس عمران- ممتاز انجمن خوشنویسان 1377

مشخصات

موارد دیگر
فرهاد عابدی
14 پست
مرد
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
ای ضامن عشق....
Untitled.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
دوش می امد و رخساره بر افروخته بود...
012.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
از روی چلیپای استاد خروش مشق کردم
013.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
رقم مغلطه بر....
011.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
قبای اطلس آن.....
05.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
و ان یکادالذین...
08.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
رفتن همیشه رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت
09.jpg
فرهاد عابدی
فرهاد عابدی
آنان که در انتظار زمان نشسته اند.....
10.jpg
صفحات: 1 2