قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خوشنویس و گرافیست

مشخصات

موارد دیگر
احمد پرهیزکار
3 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

احمد پرهیزکار
احمد پرهیزکار
بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب ..
Graphic1.jpg
احمد پرهیزکار
احمد پرهیزکار
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی ...
Image.jpg
احمد پرهیزکار
احمد پرهیزکار
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم
IMG_2015053G0_121954.jpg