قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه میتوان آثار شکسته نستعلیق کاربران سایت کلک خیال و همچنین آثار اساتید شکسته نویس را به اشتراک گذاشت

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط شکسته نستعلیق

گروه عمومی · 119 کاربر · 201 پست
Memari
Memari
صفحاتی از نسخه عالی «سراج المنیر» کاشف شیرازی، بخط شکسته نستعلیق عالی سید محمد صادق انجو شیرازی 1252 ه.ق. کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 44.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
کی رفته ای زدل که تمنا کنم ترا
814719476_32035.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
گفتم هوای میکده غم میبرد زدل
814716995_26014.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-09-PHOTO-00000004.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-08-PHOTO-00000003.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-18-PHOTO-00000007.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-22-PHOTO-00000015.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-10-11-PHOTO-00000001.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5