قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه میتوان آثار شکسته نستعلیق کاربران سایت کلک خیال و همچنین آثار اساتید شکسته نویس را به اشتراک گذاشت

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط شکسته نستعلیق

گروه عمومی · 120 کاربر · 225 پست
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
هرچه بلا کشیده ام من از وفاکشیده ام
z10کم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
ارغوان شاخه همخون جدامانده من-آسمان تو چه رنگ است امروز
a44.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی کوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد نمی دهد
a34کم حجم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
زخمی ترازهمیشه به کنجی نشسته ایم
a38کم حجم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
زیبایی تو عقابی است
که مرا
به لجن می کشاند
a30.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
درختی خشک را ماییم به صحرا
که عمری سرکند تنهای تنها
a40کم حجم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
چمدانت را می بستی-مرگ ایستاده بود ونفس هایم را می شمرد
چمدانت را می بستی-کم حجم.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
بدترین کورآن کوری است که نمی خواست ببیند
photo_2018-04-18_09-59-34.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5