قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه میتوان آثار شکسته نستعلیق کاربران سایت کلک خیال و همچنین آثار اساتید شکسته نویس را به اشتراک گذاشت

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط شکسته نستعلیق

گروه عمومی · 120 کاربر · 225 پست
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
شهر هوای باران دارد
من هوای گریه
رفیق گرمابه وگلستانیم ما(رضا کاظمی)
c10.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
درفراسوی مرزهای تن ات
تورا دوست می دارم(زنده یاداحمدشاملو)
c12.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
مرگ درآب وهوای خوش اندیشه نشیمن دارد(زنده یادسهراب سپهری)
c7.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
این جا زمین است زندان عشق های یک نفره خوش آمدی!(رضا کاظمی)
z3.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
همه چیز ازیاد آدم می ره مگه یادش که همیشه یادشه(زنده یادحسین پناهی)
c13.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
دردیست دراین سینه که همزاد جهان است
c3.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
رفتی ورفتن توآتش نهادبردل
c2.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
قیمت اهل وفا یارندانست دریغ
c1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15