قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه میتوان آثار شکسته نستعلیق کاربران سایت کلک خیال و همچنین آثار اساتید شکسته نویس را به اشتراک گذاشت

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط شکسته نستعلیق

گروه عمومی · 118 کاربر · 199 پست
حسین رحیمیان
حسین رحیمیان
آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش
هر چه کند ز شاهدی کس نکنــــــد ملامتش
هلاک 00.jpg
شکسته حال
rishehri
rishehri
اجرای آزمون فوق ممتاز بهمن 93
درود عزیزان
IMG_20150128_170407.jpg
حسین رحیمیان
حسین رحیمیان
عیبی نباشدازتوکه برماجفارود
مجنون ازآستانه لیلی کجارود
مجنون اصل.jpg
شکسته حال
reza rezvani
reza rezvani
پروانه ی او گر رسدم در طلب جان،
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم
استاد علی اکبر رضوانی تحریر نمود.
DSC_0125.jpg
محسن روزبه
محسن روزبه
فقط بجهت جبران کم کاری اخیر این خط پر ایراد را ارسال می کنم و لاغیر
DSC_0486.JPG
تحریر خیال خط او نقش بر آب است
حسین رحیمیان
حسین رحیمیان
چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب
مهرم بجان رسیدوبه عیوق برشدم
شبنم copy.jpg
شکسته حال
حسین رحیمیان
حسین رحیمیان
گریه را به مستی بهانه کردم
شکوِه‌ها ز دست زمانه کردم
آستین چـو از دیده برگرفتم
سیل خون به دامان روانه کردم
گریه اصل.jpg
شکسته حال
reza rezvani
reza rezvani
استاد رضوانی تحریر نمود امروز
تقدیم به دوستان
دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت
به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت
نه چمن شکوفه‌ای رست چو روی دلستانت نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت
گرت آرزوی آنست که خون خلق ریزی چه کند که شیر گردن ننهد چو گوسفندت
تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا اگر التفات بودی به فقیر مستمندت
نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد به طمع ز دست رفتی و به پای درفکندت
تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی که نه قوت گریزست و نه طاقت گزندت
DSC_0025.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17
DB Queries: 139 (0.4337s) | CACHE Queries: 73 (0.0051s) | Script Execution Time: 0.487 | Memory usage: 1.66MB | Server Load Average: 0.03, 0.05, 0.05