قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنر و هنرمند دوست وچندی اشنایی به خوشنویسی فارسی.... بَطحا: بخشي‌ از سرزمين‌ مكه‌ ,جوی در سنگلاخ .

مشخصات

موارد دیگر
سید امیر حسین بَطحائی
227 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(57 کاربر)
4222-1419871828-seyed-amir-bathaei.jpg42815-1419871339-seyed-amir-bathaei.jpg60868-1422604116-seyed-amir-bathaei.png15705-1424868911-seyed-amir-bathaei.jpg78089-1425920657-seyed-amir-bathaei.jpg35498-1430456911-seyed-amir-bathaei.png18310-1437710453-seyed-amir-bathaei.jpg43617-1455189393-seyed-amir-bathaei.jpg94618-1455189450-seyed-amir-bathaei.jpg