قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 39 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ریحان به رقم عبدالله مروارید [فایل]
333.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط محقق استاد علاء الدین تبریزی(ره) [فایل]
5521.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اطاعت خواستهای نفس تباه کننده ی خرد است.امام علی(ع) [فایل]
333.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکو سخن بگوی و ببخش غذا به مستمندان.رسول گرامی اسلام(ص) [فایل]
1089.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آنچه خودتان نمی خورید به مساکین مخورانید.رسول گرامی اسلام(ص) [فایل]
666.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:دعاء [فایل]
79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب دانشمند بهتر است از عبادت عابد.رسول اکرم(ص) [فایل]
76.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تاریکی ها و فروبستگی ها با خرد روشن می گردند.امام علی(ع) [فایل]
scan0006.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12