قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 38 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شایسته نیست انسان مؤمن خود را خوار نماید.پیامبر اکرم(ص) [فایل]
scan0041.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد.رسول اکرم(ص) [فایل]
scan0050.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی [فایل]
scan0050.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر که قرآن بخواند، او بی نیاز است.و فقری بعد از آن نیست.والا (چنانچه از قرآن بهره نگیرد)روی بی نیازی نخواهد دید.امام صادق(ع) [فایل]
1002.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اشراف امت من، حاملین قرآن و شب زنده داران اند.پیامبر اعظم(ص) [فایل]
1001.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
لغزش انسان عاقل را با کنایه تذکر دادن برای او مؤثرتر و دردناکتر از سرزنش و توبیخ صریح است.امام علی(ع) [فایل]
tavih.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
عقل های مردم بخشش های الهی است و با سعی و کوشش بدست نمی آید،ادب و اخلاق است که مردم می توانند از راه سعی و مجاهده بدست آورند.امام علی(ع) [فایل]
191.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تکیه کردن بر آرزو از ابلهی و حماقت است.امام علی(ع) [فایل]
187.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8