قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 38 کاربر · 176 پست
Memari
Memari
مرقع بسیار زیبا، فوق العاده، فاخر و چشم نواز از قبلة الکتاب یاقوت مستعصمی علیه الرحمه (2)
خطوط ثلث و نسخ و رقاع با امضای سال 684 ه.ق. یاقوت المستعصمی
کتابخانه ملی فرانسه (gallica.bnf.ir)
تنظیم شده در قطع A4
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
Memari
Memari
مرقع بسیار زیبا، فوق العاده، فاخر و چشم نواز از قبلة الکتاب یاقوت مستعصمی علیه الرحمه (1)
خطوط ثلث و نسخ و رقاع با امضای سال 684 ه.ق. یاقوت المستعصمی
کتابخانه ملی فرانسه (gallica.bnf.ir)
تنظیم شده در قطع A4
9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 10.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اطاعت خواستهای نفس تباه کننده ی خرد است.امام علی(ع) [فایل]
333.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکو سخن بگوی و ببخش غذا به مستمندان.رسول گرامی اسلام(ص) [فایل]
1089.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آنچه خودتان نمی خورید به مساکین مخورانید.رسول گرامی اسلام(ص) [فایل]
666.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:دعاء [فایل]
79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب دانشمند بهتر است از عبادت عابد.رسول اکرم(ص) [فایل]
76.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تاریکی ها و فروبستگی ها با خرد روشن می گردند.امام علی(ع) [فایل]
scan0006.jpg
صفحات: 3 4 5 6 7