قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 37 کاربر · 176 پست
Memari
Memari
قرآن بایسنقری (5)
قطعه هایی از خط محقق عالی قرآن بایسنقری، بایسنقر میرزا تیموری. پسر شاهرخ تیموری و شاگرد شمس بایسنقری.
کتابخانه کاخ گلستان و مجموعه ی چریستی و..
بنده همین مقدار از قرآن فوق العاده ی محقق این شاهزاده ترکمان رو داشتم، اگر سایر دوستان قطعاتی دارند از ایشون، دریغ نکنند.
christies.jpg 24.jpg Untitled-3.jpg
Memari
Memari
قرآن بایسنقری (4)
قطعه ای از خط محقق عالی قرآن بایسنقری، بایسنقر میرزا تیموری. پسر شاهرخ تیموری و شاگرد شمس بایسنقری.
مجموعه ی ساتبی (Sothebys)
088L10223_5TG4K.jpg 088L10223_5TG4K_DETAIL8.jpg L11220-185-lr-3.jpg L11220-185-lr-6.jpg L11220-185-lr-5.jpg L11220-185-lr-4.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (7)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
wb-21.26.13e.JPG wb-21.26.13d.JPG wb-21.26.13c.JPG
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (6)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238061.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (5)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238062.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (4)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238063.jpg
Memari
Memari
انجامه ی قرآن زیبای محقق احمد ابن سهروردی (شیخ زاده ی سهروردی) از شاگردان سته ی یاقوت مستعصمی،
موزه ی متروپولیتن نیویورک
DP231357.jpg
Memari
Memari
قرآن احمد بن سهروردی (5) 4 برگ از قرآن محقق عالی احمد بن سهروردی. یکی از شاگردان سته یاقوت مستعصمی. کتابخانه ملی ایران
200701014733.jpg 200701014734.jpg 200701014735.jpg 200701014736.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6
DB Queries: 40 (0.2149s) | CACHE Queries: 28 (0.0015s) | Script Execution Time: 0.259 | Memory usage: 1.16MB | Server Load Average: 0.09, 0.1, 0.13