قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 38 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط محقق به رقم استاد علیرضا عباسی(ره)
62548.jpg
Memari
Memari
قرآن احمد بن سهروردی (4) 4 برگ از قرآن محقق عالی احمد بن سهروردی. یکی از شاگردان سته یاقوت مستعصمی. کتابخانه ملی ایران
200701014732.jpg 200701014731.jpg 200701014730.jpg 200701014729.jpg
Memari
Memari
خطوط متنوعه، دوره قاجار، امضای وصفی
مجموعه ی ساتبی
L09723-25-lr-2  Abd al-Rahim al-Najafi, dated A.H. 1130 A.D. 1717 and Wasafi, Persia.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (3)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238064.jpg
Memari
Memari
قرآن احمد بن سهروردی (3)
3 برگ از قرآن محقق عالی احمد بن سهروردی. یکی از شاگردان سته یاقوت مستعصمی. کتابخانه ملی ایران
200701014725.jpg 200701014726.jpg 200701014727.jpg 200701014728.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (2)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238065.jpg
Memari
Memari
قرآن احمد بن سهروردی (2)
3 برگ از قرآن محقق عالی احمد بن سهروردی. یکی از شاگردان سته یاقوت مستعصمی. کتابخانه ملی ایران
200701014720.jpg 200701014722.jpg 200701014723.jpg 200701014724.jpg
Memari
Memari
قرآن بایسنقری (3)
قطعه ای از خط محقق عالی قرآن بایسنقری، بایسنقر میرزا تیموری.
مجموعه ی ساتبی (Sothebys)
L08222-17-lr-1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5