قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 38 کاربر · 176 پست
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (7)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
wb-21.26.13e.JPG wb-21.26.13d.JPG wb-21.26.13c.JPG
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (6)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238061.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (5)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238062.jpg
Memari
Memari
قرآن عمر الاقطع (4)
قرآن به خط محقق زیبای عمر الاقطع، از اساتید خطوط سته، قرن 8 هجری قمری.
موزه متروپولیتن نیویورک
DP238063.jpg
Memari
Memari
انجامه ی قرآن زیبای محقق احمد ابن سهروردی (شیخ زاده ی سهروردی) از شاگردان سته ی یاقوت مستعصمی،
موزه ی متروپولیتن نیویورک
DP231357.jpg
Memari
Memari
قرآن احمد بن سهروردی (5) 4 برگ از قرآن محقق عالی احمد بن سهروردی. یکی از شاگردان سته یاقوت مستعصمی. کتابخانه ملی ایران
200701014733.jpg 200701014734.jpg 200701014735.jpg 200701014736.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ریحان به رقم عبدالله مروارید [فایل]
333.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط محقق استاد علاء الدین تبریزی(ره) [فایل]
5521.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15