قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 39 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی:احادیث [فایل]
ahadis3.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی: احادیث [فایل]
ahadis.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دوبیتی بابا طاهر: خط نسخ ایرانی [فایل]
babataher1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مناجات:تمرین خط نسخ ایرانی [فایل]
monagat2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آیه قرآنی : تمرین خط نسخ ایرانی [فایل]
bhmnd.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی [فایل]
badro.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خداوندا بیامرز از برای من گناهانی را که نازل می کند بلا را.بخشی از دعای کمیل [فایل]
allahoomma.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از ستم کردن بر آن کس که جز خدا کسی ندارد دوری کن.امام حسین (ع) [فایل]
iya.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17