قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 39 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون.قرآن کریم سوره انبیاء [فایل]
scan00088.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین:قرآن کریم ،سوره انبیاء،آیه 107 [فایل]
scan00081.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هرگز مسلمان از وجود برادر مسلمان خود بی نیاز نیست.امام محمد باقر (ع) [فایل]
scan00047.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصر من الله و فتح قریب و بشرالمؤمنین:قرآن کریم -به خط نسخ ایرانی [فایل]
scan00046.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
علیکم بحسن الخط فانه من مفاتیح الرزق :خط نسخ ایرانی [فایل]
scan00045.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آیه الکرسی:خط نسخ ایرانی [فایل]
scan00043.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی:مناجات [فایل]
scan00042.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
گرامی دارید فرزندانتان را و آنان را نیکو تربیت کنید.پیامبر اکرم(ص) [فایل]
akremo.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16