قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خطوط ششگانه یا اقلام سته:1و 2. مُحَقَّق(و خفی آن،ریحان)3و 4و 5. ثُلث(و فروع آن، رِقاع و توقیع)6.نسخ.نسخ و ثلث در سایت گروه های تخصصی تر زیر را دارند: نسخ و ثلث معاصر، نسخ و ثلث قدما، نسخ و ثلث عثمانی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خطوط سته ی قدما

گروه عمومی · 39 کاربر · 176 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر که از دوست خود بواسطه ی حسن نیت او خشنود نباشد از بخشش او هم خشنود نگردد.امام محمد تقی(ع) [فایل]
scan0021.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بدانگونه که مایلید در باره ی شما سخن گویند، بهتر از آن در باره ی دیگران صحبت کنید.امام محمد باقر (ع) [فایل]
scan0008921.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فتبارک الله احسن الخالقین [فایل]
scan0008917.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بدترین مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال می کند و نابینای عیب خود باشد.امام علی(ع) [فایل]
scan0008918.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ادخال السرور فی قلب المؤمن.رسول اکرم (ص) [فایل]
scan0008017.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسی که پرده از روی اسرار دیگری برداشت، رازهای پنهانیش آشکار شود.امام جعفر صادق (ع) [فایل]
scan0008412.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر که در صرف اموال خود زیاده روی کند یا بیمورد خرج کند نعمت از دست او خواهد رفت.امام موسی کاظم(ع) [فایل]
scan0008.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وساطت، زکاه مقام است.امام جعفر صادق (ع) [فایل]
scan000304.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12