قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #more-6903

حبیب
حبیب
شب سردی است و من افسرده
راه دوری است و پایی خسته
تیرگی هست و چراغی مرده

می کنم تنها از جاده عبور
دور ماندند زمن آدمها
سایه ای از سر دیوار گذشت
غمی افزود مرا بر غمها

فکر تاریکی و این ویرانی
بی خبر آمد تا با دل من
قصه ها ساز کند پنهانی

نیست رنگی که بگوید با من
اندکی صبر سحر نزدیک است
هر دم این بانگ بر آرم از دل
وای این شب چقدر تاریک است

خنده ای کو که به دل انگیزم
قطره ای کو که به دریا ریزم
صخره ای کو که بدان آویزم

مثل اینست که شب نمناک است
دیگران را هم غم هست به دل
غم من لیک غمی غمناک است

هر دم این بانگ بر آرم از دل
وای این شب چقدر تاریک است
اندکی صبر سحر نزديك استدانلود كنيد............................................http://shabzendeha.org/alireza-ghorbani-navid-tavasoli-tasnif-shab/#more-6903 [لینک]
ادامه ...
منم من ميهمان هر شبت لولي وش مغموم.....

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ