قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
علی نوروزی
73 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)
علی نوروزی
علی نوروزی
استاد اخوین
425213615_33181.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
استاد اخوین
425228950_33546.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
سلام. با دست لرزان و ناتوان .
IMG_20160706_020857.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
خط استاد عزیزم جناب آقای محمد کریم کریمی
عمر رایگانی.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
استاد اخوین
SKMBT_C45016021817450_0020.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
سطری از استاد اخوین
اخوین.JPG
علی نوروزی
علی نوروزی
تمرینی با دست ناتوان
نوروزی.png
علی نوروزی
علی نوروزی
نظرتان راجع به ریختن صمغ در مرکب چیست ؟ آیا این کار اساساً رواست ؟ اگر درست باشد به چه میزان و کیفیتی؟
صفحات: 6 7 8 9 10
DB Queries: 82 (0.3022s) | CACHE Queries: 31 (0.0013s) | Script Execution Time: 0.338 | Memory usage: 1.37MB | Server Load Average: 0.27, 0.18, 0.21