قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
علی نوروزی
68 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)
علی نوروزی
علی نوروزی
سلام
New Doc 93_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
مشق . راهنمایی دوستان عزیز مغتنم است.
New Doc 94_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
استاد اخوین
New Doc 92_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
مرحوم عماد طاهری. سیاه مشقی زیبا با کلمات استخواندار و با صلابت
IMG_20160713_021026.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
چلیپایی زیبا با مفردات با استحکام و دور مناسب
New Doc 88_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
میرزا محموذ شیرازی . کشیده زیبا با نشست خوب و استوار و حسن همجواری آن با نسیم
New Doc 85_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
وصل پروانه
New Doc 83_1.jpg
علی نوروزی
علی نوروزی
استاد اخوین
425321852_33477.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8
DB Queries: 85 (0.3938s) | CACHE Queries: 38 (0.0023s) | Script Execution Time: 0.435 | Memory usage: 2.45MB | Server Load Average: 0.64, 0.43, 0.4