قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شروع فعالیت خوشنویس از سال1367،فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران؛ استفاده از محضر استادامیر احمد فلسفی در خط نستعلیق از سال 78 واستاد مجتبی ملک زاده در خط شکسته نستعلیق

مشخصات

موارد دیگر
ناصر صادقی
90 پست
مرد
ناصر صادقی
ناصر صادقی
درون خود را زیبا کن تاشخصیت درونی وبیرونی شما یکی شود
777.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
هرگز به کسی که بتو اعتماد کرده خیانت مکن
azizihonar Nastaliq broken (59).jpg
ناصر صادقی
ناصر صادقی
قسمتی از اثرجدید استاد گرانقدرم جناب امیراحمدفلسفی
DSC02518.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب
0i0i.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
قلمتراش اثر بی نظیر استاد مرحوم نظم پرور
91-K-109.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
اللسان سبع،ان خلی عنه عقر:زبان تربیت نشده،درنده ای است که رهایش کنی می گزد
11111.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
آمدی وه که چه مشتاق وپریشان بودم (از سرمشق استاد عزیزم جناب ملک زاده تحریر شد)
99.JPG
ناصر صادقی
ناصر صادقی
"تا ریشه درآب است امید ثمری هست." اثرجدید استاد گرانقدرم جناب مجتبی ملک زاده
DSC02370.JPG
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13