قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
rezaa
3 پست
مرد
rezaa
rezaa
اثر استاد رضا اعظمي..
IMG_2765.jpg
rezaa
rezaa
ساده ترين مصرع فراخوان 12
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
dsc-001.jpg
rezaa
rezaa
.... كتيرا ... دوستان نظريات و تجربيات خود را درباره اين كلمه بيان كنيد.( به خصوص تجربه شخصي در كاربرد آن در تنظيم مركب)