قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد رضا زدوار

گروه عمومی · 44 کاربر · 15 پست
@abbasalimehrabi عضو گروه شد. 1397/08/17 - 21:12
پوریا
پوریا
اثری معرکه از استاد رضا زدوار
tmp_Labbaik-Ya-Hossein,-Calligrapher-Zdvar-11816040397.jpg
1 دیدگاه · 1393/06/1 - 20:01 در استاد رضا زدوار توسط Mobile ·
توانا بود هر که دانا بود کدام خط دکتر تو دیدی که خوانا بود
پوریا
پوریا
سایت استاد که بدون عکس ایشان نمی شه.
tmp_Labbaik-Ya-Hossein,-Calligrapher-Zdvar-13-1089373806.jpg
1 دیدگاه · 1393/06/1 - 20:00 در استاد رضا زدوار توسط Mobile ·
توانا بود هر که دانا بود کدام خط دکتر تو دیدی که خوانا بود
پوریا
پوریا
سیامشق های از استاد زدوار
tmp_Labbaik-Ya-Hossein,-Calligrapher-Zdvar-21563244064.jpg
دیدگاه · 1393/06/1 - 15:49 در استاد رضا زدوار توسط Mobile ·
توانا بود هر که دانا بود کدام خط دکتر تو دیدی که خوانا بود
محمد کلول
محمد کلول
اثری دیگر از استاد رضا زدوار
1291741315_zedvar-22.jpg
محمد کلول
محمد کلول
سیاه مشق از استاد رضا زدوار
1292078383_zedvar-30.jpg
محمد کلول
محمد کلول
سوره کوثر......اثری فوق العاده از استاد زدوار
1291741322_zedvar-24.jpg
محمد کلول
محمد کلول
ادعونی استجب لکم.................استاد رضا زدوار
1291741311_zedvar-26.jpg
صفحات: 1 2