قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فوق ممتاز:اخذ مدرك ممتاز در سال 1373 نفر اول جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان كشور در سال 1375 از سال 1376 مدرسرسمي انجمن خوشنويسان كرمانشاه فعاليت در زمينه هاي تذهيب ونگارگري-قطاعي -ابروباد سازي -خط ناخني -و صحافي كه شامل مرمت و وصله و دو پوست كردن كاغذ :تذهيب زير نظر استاد مسلم علي اشرف قنبري-قطاعي را از محضر استاد اردشير اكبري و مهدي سهرابي -استادان نستعليق كيومرث بهرامي -عبداله جواري -اصول خط شكسته را با استاد اقبال صالحي و از محضر استادمحمد حيدري و استاد يداله كابلي به جهت تذهيب آثارش استفاده نموده وبهرهايي برده ام

مشخصات

موارد دیگر
رامين دارابي
37 پست
مرد
رامين دارابي
رامين دارابي
به مهر مادری من پافشارم
ترابامادرمیهن سپارم
چو استقلال کشور شدخطر ناک
بسوی میدان رفت چالاک
سال81
سياه مشق 3_001_001.jpg
رامين دارابي
رامين دارابي
مشق از روی چلیپای استاد سال 1375 در زمانی که نستعلیق بیشتر می نوشتم
هزار.jpg
رامين دارابي
رامين دارابي
در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست // در آن وجود که دل مرده، مرده است روان // حدیث مهر، کجا خواند طفل بی مادر // نظام و امن، کجا یافت ملک بی سلطان//
وظیفه‌ی زن و مرد، ای حکیم، دانی چیست// یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان//
چو آب و رنگ فضیلت بچهره نیست چه سود // ز رنگ جامه‌ی زربفت و زیور رخشان //(پروین اعتصامی)
خط و تذهیب :رامین دارابی 1381
سسسسسسسسسسسسسسس.jpg
رامين دارابي
رامين دارابي
با الهام از خط استاد یداله کابلی خوانساری
مهر رخت سرشت من.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6