قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
راضیه
1 پست
راضیه
راضیه
جای خالی سلوچ: عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ...معرفت است...عشق از آن رو هست...که نیست...پیدا نیست و احساس می شود.