قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه اشعار و ادبیات کلک خیال:
درود به تمامی شما سروران که دل به سرافرازی ایران و ایرانی بسته اید.
بسیار امید دارم که این فضای صمیمی و ادیبانه دریچه ای باشد به آسمان درخشان ادب و فرهنگ ایران بزرگ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شعر وادبیات

گروه عمومی · 119 کاربر · 1265 پست
حسین امانی
حسین امانی
الا یا ایها الساقی...
مبادا مشکلی افتد

نخستین شعر از حافظ،
کمی ترسانده ماها را !!!!


عارفه نصیری
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
يوسف گم گشته هم آخر به كنعان بازگشت
يوسف من ،پير گشتم ،وقت برگشتن نشد؟

رسول احدي
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
عاشق کشی
دیوانه کردن
مردم آزاری

یک جفت چشم مشکی و
اینقدر کارایی؟

مهدی صادقی
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
در تماشای تو قانع نشوم من، به دو چشم

همه چشمان جهان گو به سرم بشتابند...

شهریار
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
تویی
در دیده‌ام
چون نور و
محرومم ز دیدارت

نمی‌دانم
زِ نزدیکی
کنم فریاد،یا دوری ...


صائب تبریزی
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
عشق نستعلیق:

تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست

نمی‌کنم اگر ای دوست! سهل و زود، رهایت...

حسین منزوی
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
در وصف نستعلیق:

زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد

نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!

صائب تبریزی
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
حسین امانی
حسین امانی
دل و دین می‌بری از دست دلداران و دین‌داران

حسابت با من بیدل که بی‌دینم چه خواهد شد؟

بیدل دهلوی
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
صفحات: 6 7 8 9 10