قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه اشعار و ادبیات کلک خیال:
درود به تمامی شما سروران که دل به سرافرازی ایران و ایرانی بسته اید.
بسیار امید دارم که این فضای صمیمی و ادیبانه دریچه ای باشد به آسمان درخشان ادب و فرهنگ ایران بزرگ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شعر وادبیات

گروه عمومی · 120 کاربر · 1267 پست
نگار کارگرفرد
نگار کارگرفرد
چه گویمت؟ که تو خود با خبر ز حال منی
چو جان، ‌نهان شده در جسم پر ملال منی
چنین که می‌گذری تلخ بر من، از سر قهر
گمان برم که غم‌انگیز ماه و سال منی
خموش و گوشه نشینم، مگر نگاه توام
لطیف و دور گریزی، مگر خیال منی ... سیمین بهبهانی
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست دیرگاهیست کزین جام هلالی مستم
برهانی
برهانی
نی نامه | مرحوم قیصر امین پور
______________________
خوشا از دل نم اشکی فشاندن/ به آبی آتش دل را نشاندن
خوشا زان عشقبازان یاد کردن/ زبان را زخمه فریاد کردن
خوشا از نی، خوشا از سر سرودن / خوشا نی نامه ای دیگر سرودن ...
(شعر کامل در دیدگاه نخست)
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
نگار کارگرفرد
نگار کارگرفرد
نقاشی روی بوم خاطرم ، نقشی خیالی می کشم شوق پروازست جان را ، شاهبالی می کشم برگۀ نقاشی ام ، یک نقشۀ جغرافیاست مرکزش را ، نقش قلب بی مثالی می کشم جنگل این نقشه را ردی ز شیر و یوز نیست در شیار تند کوهستان ، غزالی می کشم جای افراهای مرده ، راشهای گم شده نقش سبزی از سپیداری شمالی می کشم گوشۀ نقاشی ام ، دریاچه ای خشکیده است بغضها می بارد و موجی خیالی می کشم در کنار چشمه ساران زلال زاگرس دختری ایلامی و تنگی سفالی می کشم سرزمین خفته در شنهای داغ شرق را بوته های توامان ، چون نقش قالی می کشم آسمان لوت و هامون را ز ابران سیه بارش باران و برفی احتمالی می کشم در مداد آبی ام ، آبی ترین امیدهاست زایش زاینده رودِ بی زوالی می کشم آخر نقاشی من ، بی کران پارسیست نام نیکش ، عاری از جای سوالی می کشم هر کجای نقشه ام قومیست ، من تقدیمشان نقش فردای وطن را ، متعالی می کشم آرزو رحیمی....مجموعۀ فراز مه اندود
0_714399001309636707_jazzaab_ir.jpg
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست دیرگاهیست کزین جام هلالی مستم
نگار کارگرفرد
نگار کارگرفرد
شهر آشوب

ای نام تو هستی فزا ، جان مرا جانانه ای
سامان بی سامانی ام ، شعر مرا سامانه ای

در کوچه های عاشقی یک گام همراهم بیا
در این شب مستی فزا ، تو آخرین پیمانه ای

بی باده مدهوش توام ، پژواک چاووش توام
شهر خمارآلوده را ، آشوب یک میخانه ای

بر گرد شمع خاطرت ، پروانگی آیین من
ای نور چشمان ترم ، شمع که را پروانه ای ؟!

دردانۀ دریای دل ، صید کدامین دلبری ؟
بنگر در این دریای خون ، روشن ترین دردانه ای

مهر تو را کاشانه ام ، عشق تو را هم خانه ام
در شام دیجورین من ، قلب که را هم خانه ای ؟

یک روز بر آیین دل ، یک هفته قانون خدا
روزی وفا ، ماهی جفا ، آخر مگر دیوانه ای ؟!

خورشید جان افروز من، افسانه ای خاموش شد
چون قصه ای بی انتها ، پنداره ای ، افسانه ای.....

آرزو رحیمی
ادامه ... 12108210_1679293358974275_796738976695083799_n.jpg
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست دیرگاهیست کزین جام هلالی مستم
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل
"خاک‌ساری نیست آن تخمی که پامالش کنند
با زمینی گر بسازم، آسمان خواهم شدن"
"خاک‌ساری" به معنای عجز وافتاده گی ودوری از کبروخود خواهی است. باتوجه به این بیدل می گوید: خاک‌ساری که اشاره به عجز است، تخمی (پدیده ای) نیست که پامال غرور وخودخواهی شود؛ زیرا هرکه بازمین (عجز) بسازد، بی گمان در متن این زمینی بودن، به آن آسمان عزت ووقار همیشگی خواهد رسید.
از سوی دیگر کاربردِ واژه‌هایی مانند: "خاک‌ساری، زمین، تخم، پامال وآسمان"دراین بیت، هم‌خوان باروش قرینه‌های لفظی شکل گرفته اند که افزون بر ارزش در ساختاِر محتوایی، تصوّر مشخص از مفهوم "عجز" را در ذهن نیز تداعی می‌کنند.
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل:
"جوهرِ پرواز من پر بی‌نشان افتاده است
کاش رنگم در پرِ طاووس بندد آشیان" (بیدل)
"طاووس" و"پرِ طاووس" در شعر بیدل جلوه‌های متفاوت مفهومی دارند.؛گاه "طاووس" و"پرِ" آن به معنای نمادی از زیبایی وجلوه‌های رنگین، گاه به معنای عالمِ رنگ ( رنگِ تعلقات و اسباب نفسانی که آدم را می‌فریبد)، گاهی هم به معنای تلون مزاج وبیان مفاهیم متعدد دیگر آمده است که هر یک از این تعابیر، باتوجه به نحوه‌ی کاربرد محتوایی شان در ابیات، معناهای گوناگونی را ارایه می‌کنند.
اما در این بیت ( جوهرِ پروازمن پربی‌نشان افتاده است+ کاش رنگم در پرِطاووس بندد آشیان) بارویکرد متفاوت از مفهومِ توجه به تعلقاتِ عالمِ رنگ (عالم نفس) شکل گرفته است.
"جوهر" (یا همان گوهر به زبان پارسی) به معنای "آرایش" است. "بی‌نشان افتادن" هم به مفهوم بی‌جلوه بودن است. باتوجه به آن چه آورده شد، بیدل می‌گوید: پرواز من از آرایش وجلوه تهی است؛ بنابر این کاش رنگِ بی‌نشانی‌ام در پرطاووس" که نمادی از رنگ ها و جلوه های گوناگون و قشنگ است، آشیان بندد، یعنی شکل بگیرد تا آرایش بی‌نشان (بی جلوه) پروازِ من در پرِ طاووس نشان (جلوه) یابد.
12115512_896737807048454_3739100635142604440_n.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با بیدل:
"جسم گرشد خاک بیدل، رفعِ اوهامِ دویی‌ست
شخص از آیینه گُم کردن چه نقصان می‌کند" (بیدل)
"خاک شدن جسم" که اشاره ی صریح به مرگ است و توصل به عالمِ هستیِ مطلق (خداوندج) در نگره های متعدد شاعرانِ عارف و عارفانِ شاعر مانند: سنایی، عطار - و به ویژه در اندیشه ی خداوندگارِ بلخ مولانا جلال الدین محمد- بارها مطرح شده است.
از دیدِ عارفان، هستیِ انسان در عالمِ مادی (دنیا) زندانی نفس امّاره است، و در واقع حیاتِ انسانی در دنیای مادی، زندانی و در بندِ دنیا است؛ یعنی به بیانِ روشن، دنیا، زندان و سدی برای وصلِ انسان در برابر خداوند پنداشته می شود؛ از این رو از دید این گونه عارفان، مرگ (خاک شدن جسم) نقطه ی تکامل انسان برای اتصال به هستیِ کُل (خداوند) است که روح به جاودانگیِ مطلق می رسد و هستیِ انسان به ابدیت می پیوندد.
با توجه به این توجیه، بیدل می گوید: جسمِ آدمی اگرخاک شد، اوهامِ ناشی از دویی( یا دوگانگی که محصول نفس آدمی دانسته می شود)، رفع و از بین می رود و شخص که خودش را در آیینه ی نفس دوگانه می بیند، این دوگانگی و دو بینی را از دست می دهد و با گُم کردن آیینه ی نفسِ دویی، به وحدتِ کُل
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
نگار کارگرفرد
نگار کارگرفرد
پایان یک آغاز

من از سرداب یک اندیشۀ محصور می آیم
ز کاوشهای رازی
خفته در باور
ز احساسی ز جنس سرد و ماتِ
آرزوهای به دل مانده...
ز رویاهای بی تعبیر و هذیان گون
که مستور است
در آرایه های هفت نقشِ
خاطری خسته
من
از ره کوره های قصه های دور می آیم
منم آن تک درختِ
مانده در دامان اُخراگون کوهستان
که دل در قله ها دارد
ولی گسترده ریشه
در زمینی ،
بس فروتر از خیال خود...
و راه قله ها دور است
و این تک شاخه ها را
تا به اوج قصه ها
ره نیست...
من
از پایان یک ،
دوران آغازیده می آیم
که منتج نیست
بر یازیدن دستان دریاوار آن
آبی ترین آبی
من از پایان یک آغاز می آیم....

آرزو رحیمی..از دفتر فراز مه اندود
ادامه ...
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست دیرگاهیست کزین جام هلالی مستم
صفحات: 12 13 14 15 16