قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنرمندی از دیار سر سبز سلدوز -دارای مدرک ممتاز-هنرجوی دوره فوق ممتاز در خط شکسته نستعلیق نقاش(تکنیک رنگ روغن) و طراح

مشخصات

موارد دیگر
صفر اسماعیلی (پینار)
87 پست
مرد
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
مرحوم سید علی اکبر گلستانه
شکسته نستعلیق -مرحوم سید علی اکبر گلستانه.jpg
4 دیدگاه · 1390/11/6 - 00:54 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
چلیپای زیبا از استاد میرعماد
میر عماد-2.jpg
دیدگاه · 1390/11/6 - 00:43 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
اثری زیبا از استاد میرعماد
میرعماد-4.jpg
1 دیدگاه · 1390/11/6 - 00:34 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
اثری زیبا از استاد میرعماد
میر عماد.jpg
2 دیدگاه · 1390/11/6 - 00:29 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
سیاه مشق مرحوم میرزا کاظم نمونه 2
سیاه مشق با یک متن - کاتب  مرحوم میرزا کاظم-1.jpg
دیدگاه · 1390/11/6 - 00:24 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
سیاه مشق مرحوم میرزا کاظم
سیاه مشق با یک متن - کاتب  مرحوم میرزا کاظم.jpg
دیدگاه · 1390/11/6 - 00:20 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
سلام به دوستان گلم.اثری زیبا از استاد میرعماد
Mir2میر عماد.jpg
3 دیدگاه · 1390/11/6 - 00:09 در قدما ·
صفر اسماعیلی (پینار)
صفر اسماعیلی (پینار)
مرحوم میرزا غلامرضا
Mirza432.jpg
8 دیدگاه · 1390/09/8 - 16:40 در قدما ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11