قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناسی شیمی دانشگاه پیام نور .دانشجوی ارشدشیمی شروع حرفه ای خوشنویسی تابستان86 واخذمدرک ممتاززمستان90.هم اکنون هنرجوی فوق ممتازاستادعلی فرزانه هستم.تدریس خط تحریری ازسال87-90در مدارس .مدرس انجمن خوشنویسان گلپایگان ازسال91تاکنون

مشخصات

موارد دیگر
توکل
88 پست
زن

دنبال‌کنندگان

گروه های pegah

نام ترتیب بر اساس:
آثـــار کــاربـــ..
هنرمندان و بزرگواران عزیز آثا..
271 کاربر, 1603 پست
ابزار و اسباب خوش..
دوستان در اين گروه تجربه هاى ..
220 کاربر, 71 پست
استاد غلامحسین ام..
در این گروه آثار استاد امیرخا..
385 کاربر, 622 پست
استاد فرزانه
سبک استاد به شیوه تلفیقی و بی..
48 کاربر, 85 پست
خط کلک - مرکزآموز..
مرکز آموزشی کلک خیال آثار ا..
311 کاربر, 1300 پست
درویش عبدالمجید
آشنایی با درویش و آثار ایشان
70 کاربر, 78 پست
سیاه مشق
34 کاربر, 32 پست
شعر وادبیات
گروه اشعار و ادبیات کلک خیال:..
119 کاربر, 1269 پست
علی اکبر گلستانه
62 کاربر, 14 پست
عمادالکتاب
70 کاربر, 38 پست
قدما
محل تبادل آثار خوشنویسان بزرگ..
185 کاربر, 248 پست
کتاب های نفیس هنری
در این گروه انواع کتابها ، مق..
172 کاربر, 59 پست
گروه آزاد
هرچه میخواهد دل تنگت بگو
63 کاربر, 727 پست
میرحسین ترک
59 کاربر, 28 پست
میرزا غلامرضا اصف..
میرزا غلامرضا اصفهانی از معرو..
144 کاربر, 127 پست
میرعماد
98 کاربر, 202 پست