قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناسی شیمی دانشگاه پیام نور .دانشجوی ارشدشیمی شروع حرفه ای خوشنویسی تابستان86 واخذمدرک ممتاززمستان90.هم اکنون هنرجوی فوق ممتازاستادعلی فرزانه هستم.تدریس خط تحریری ازسال87-90در مدارس .مدرس انجمن خوشنویسان گلپایگان ازسال91تاکنون

مشخصات

موارد دیگر
توکل
90 پست
زن

دنبال‌کنندگان

aetemadi
4 دنبال کننده, 6 پست
kia
4 دنبال کننده, 8 پست
Memari
11 دنبال کننده, 157 پست
nobelist
4 دنبال کننده, 4 پست
sorush
228 دنبال کننده, 982 پست
y_zhiani
5 دنبال کننده, 2 پست
sarem
9 دنبال کننده, 76 پست
zoghal
4 دنبال کننده, 6 پست