قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناسی شیمی دانشگاه پیام نور .دانشجوی ارشدشیمی شروع حرفه ای خوشنویسی تابستان86 واخذمدرک ممتاززمستان90.هم اکنون هنرجوی فوق ممتازاستادعلی فرزانه هستم.تدریس خط تحریری ازسال87-90در مدارس .مدرس انجمن خوشنویسان گلپایگان ازسال91تاکنون

مشخصات

موارد دیگر
توکل
88 پست
زن

دنبال‌کنندگان

توکل
توکل
باسلام
اثری منسوب به میرزاغلامرضااصفهانی
لینک وبلاگ سیاه مشق88 [لینک]
mirza-la1.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
باسلام
اثری ازمیرزاکاظم
mardi-1.jpg
دیدگاه · 1392/12/9 - 15:49 در قدما ·
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
اثری ازاستادعلی فرزانه
farzaneh.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
استاد میرزا غلامرضا اصفهانی
ميرزا غلامرضا اصفهاني (1).jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
استاد میرزا غلامرضا اصفهانی
ميرزا غلامرضا اصفهاني.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام این سطر رادیشب نوشتم.عکس باگوشی موبایله ببخشید کیفیت پایینه
عکس۰۰۷۷.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
اثری از استاد فرزانه
Picture (3).jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
چلیپایی از حسن شاملو
از دوستان اگرکسی اطلاعاتی در مورد این خوشنویس داره بگه تا استفاده کنیم؟
27012011895-001.jpg
3 دیدگاه · 1392/11/9 - 19:59 در قدما ·
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
صفحات: 11 12 13 14 15