قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناسی شیمی دانشگاه پیام نور .دانشجوی ارشدشیمی شروع حرفه ای خوشنویسی تابستان86 واخذمدرک ممتاززمستان90.هم اکنون هنرجوی فوق ممتازاستادعلی فرزانه هستم.تدریس خط تحریری ازسال87-90در مدارس .مدرس انجمن خوشنویسان گلپایگان ازسال91تاکنون

مشخصات

موارد دیگر
توکل
90 پست
زن

دنبال‌کنندگان

توکل
توکل
سلام
من ازبیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد....
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
میرعمادعلیه الرحمه
1262335549_mir-emad-4.jpg 1301670026_mir-emad-nam-25.jpg 1262335539_mir-emad-3.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
اثری از استادعلی فرزانه
1351851954_payambar-farzaneh-2.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
چلیپای میرعماد علیه الرحمه
تقدیم به @جناب طاهری
1285435645_aza-fakher6-14.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام

" اگرخدا راباور داشته باشی خداوند یک نقطه زیر باورت میگذارد و یاورت میشود. "
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
13.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

"سعدی علیه الرحمه"
ادامه ... flower_4_20100308_1528262317.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
رسوای دل


همچو نی می نالم از سودای دل

آتشی در سینه دارم جای دل

من که با هر داغ پیدا ساختم

سوختم از داغ نا پیدای دل

همچو موجم یک نفس آرام نیست

بسکه طوفان زا بود دریای دل

دل اگر از من گریزد وای من

غم اگر از دل گریزد وای دل

ما ز رسوایی بلند آوازه ایم

نامور شد هر که شد رسوای دل

خانه مور است و منزلگاه بوم

آسمان با همت والای دل

گنج منعم خرمن سیم و زر است

گنج عاشق گوهر یکتای دل

در میان اشک نومیدی رهی

خندم از امیدواریهای دل

"رهی معیری"{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
ادامه ...
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
به مناسبت اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ اجل مصلح الدین سعدی شیرازی علیه الرحمه

مقصود عاشقان دو عالم لقای تست

مطلوب طالبان به حقیقت رضای تست

هر جا که شهریاری و سلطان و سروریست

محکوم حکم و حلقه به گوش گدای تست

بودم بر آن که عشق تو پنهان کنم ولیک

شهری تمام غلغله و ماجرای تست

هر جا که پادشاهی و صدری و سروریست

موقوف آستان در کبریای تست

قومی هوای نعمت دنیا همی پزند

قومی هوای عقبی و ما را هوای تست

هر جا سریست خستهٔ شمشیر عشق تو

هر جا دلیست بستهٔ مهر و هوای تست

کس را بقای دائم و عهد قدیم نیست

جاوید پادشاهی و دائم بقای تست

گر می‌کشی به لطف گر می‌کشی به قهر

ما راضییم هرچه بود رای رای تست

امید هر کسی به نیازی و حاجتی است

امید ما به رحمت بی‌منتهای تست

هر کس امیدوار به اعمال خویشتن

سعدی امیدوار به لطف و عطای تست
ادامه ... 1670_8.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
صفحات: 9 10 11 12 13