قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناسی شیمی دانشگاه پیام نور .دانشجوی ارشدشیمی شروع حرفه ای خوشنویسی تابستان86 واخذمدرک ممتاززمستان90.هم اکنون هنرجوی فوق ممتازاستادعلی فرزانه هستم.تدریس خط تحریری ازسال87-90در مدارس .مدرس انجمن خوشنویسان گلپایگان ازسال91تاکنون

مشخصات

موارد دیگر
توکل
88 پست
زن

دنبال‌کنندگان

توکل
توکل
سطری زیبا ازمیرزاغلامرضااصفهانی ....
F.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
دوچلیپاازمرحوم میرزااسدالله شیرازی
asdollah-shirazi-1.jpg asadollah-zamaneh-1.jpg
2 دیدگاه · 1393/02/24 - 18:24 در قدما ·
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
علیست منبع جودوعلیست کان کرم
علیست لنگرعرش وعلیست شاه کبار
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
میلادامیرالمونین (ع)وروزپدربرتمامی شمادوستان خصوصا پدران گرامی مبارک وفرخنده باد.
indexد.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سطری پرازایرادبعدازچندروز فاصله گرفتن ازقلم ومرکب ودستانی ضعیف .
بابت کیفیت پایین عکس بنده راببخشید.لطفاراهنمایی کنید
عکس۰۱۲۴.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
بعد ازچندروز قلم بدست نگرفتن واندک ناراحتی ورنجش خاطرو.... تصمیم گرفتم با این ارسالها ازاین حال وهوابیرون بیام.امیدوارم موفق بشم.
تقدیم به دوستان عزیز
میرعمادعلیه الرحمه
1 (1).jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
میرعمادعلیه الرحمه
ssss.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
سلام
من ازبیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد....
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
توکل
توکل
میرعمادعلیه الرحمه
1262335549_mir-emad-4.jpg 1301670026_mir-emad-nam-25.jpg 1262335539_mir-emad-3.jpg
رشته ای برگردنم افکنده دوست...
صفحات: 8 9 10 11 12