قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
احد پناهی
11 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

احد پناهی
احد پناهی
کی شود این روان من ساکن؟
مولانا
ugi.jpg
احد پناهی
احد پناهی
چرا رفتی؟....
hfe.jpg
احد پناهی
احد پناهی
هزار جهد بکردم سر ....
11_1.jpg 1383817_389847014530478_3956594007568387372_n.jpg
احد پناهی
احد پناهی
4 قل
10405538_794718040602007_4421696840314821161_n.jpg
احد پناهی
احد پناهی
ربنا اتنا من لدنک رحمه....
_1(1).jpg
احد پناهی
احد پناهی
عشق را ایکاش زبان سخن بود
احمدشاملو
1f.jpg
احد پناهی
احد پناهی
تو میان ما ندانی که چه میرود نهانی
hjk.jpg
احد پناهی
احد پناهی
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فالی و فریاد رسی می آید! (کو فریاد رس؟)
حافظ
gjj.jpg
صفحات: 1 2