قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 14 کاربر · 28 پست
Memari
Memari
قطعه ی ثلث و نسخ مصطفی راقم از ارکان اربعه خط ترک قدیم
1295238813 (2).jpg
Memari
Memari
قطعه ی ثلث و نسخ احمد قره حصاری از ارکان اربعه خط ترک قدیم
AhmedKarahisari_015Muhakkak - Sülüs - Nesih.jpg
Memari
Memari
قطعه ی ثلث و نسخ شیخ حمد الله آماسی از ارکان اربعه ی خط ترک قدیم
منتسبین به اهل معرفت یا تصوف از از اهل سنّت برای علی علیه السّلام عبارت "کرّم الله وجهه" رو به کار می بردند، زیرا آن حضرت تنها صحابه ای بوده که هیچ گاه بت نپرستیده است.
hamdollah%20aamaasi_ketab2.jpg
Memari
Memari
قطعه ی ثلث و نسخ حافظ عثمان یکی از ارکان اربعه خط ترک قدیم
1 Hafiz Osman.jpg
صفحات: 1 2 3 4