قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 14 کاربر · 28 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد نظیف [فایل]
11147.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد نظیف [فایل]
9547.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بسیار زیبا به رقم مرحوم استاد حامد [فایل]
12300.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد مصطفی راقم(1241-1171قمری) [فایل]
6669.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بسیار زیبا به رقم مرحوم استاد محمد نظیف(1331-1262قمری) [فایل]
4412.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث با رقم مصطفی الکوتاهی [فایل]
7711.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد محمد سامی [فایل]
107.jpg
Memari
Memari
قطعه ای بسیار زیبا و فاخر از خوشنویس عثمانی، مصطفی عزّت افندی رئیس العلماء با امضای 1282 هجری قمری.
حدیثی از حضرت علی (ع): کمال الجود الاعتذار معه (کمال بخشش، عذرخواهی با بخشش است(عذرخواهی کردن از کمی بخشش و دلجویی))
و حدیث مدینه ی علم از حضرت پیامبر (ص): انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب
کتابخانه دیجیتال میشیگان آمریکا

هر که داند درِ مدینه ی علم
نقد وقتش شود، خزینه ی علم
32.jpg
صفحات: 1 2 3 4