قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 15 کاربر · 44 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
پنج اثر خط ثلث به رقم کامل،حقی سامی
663.jpg 664.jpg 665.jpg 666.jpg 667.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم حامد
534.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم حامد
507.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم سامی
479.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم سید
395.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم سامی
471.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم کامل
213.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم شفیق،حقی و نظیف
364.jpg 365.jpg 369.jpg 381.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6