قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسان نسخ و ثلث قدیم
( مکتب یاقوت و مکتب ایرانی )

برای نسخ و ثلث عثمانی (ترک) و نسخ و ثلث معاصر گروه جداگانه، در سایت وجود دارد.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث قدما

گروه عمومی · 13 کاربر · 41 پست
Memari
Memari
«کافیه ابن حاجب»، به خط نسخ عالی یاقوت مستعصمی ، 690 هجری قمری، کتابخانه مجلس شورای اسلامی
1622435_905160786190191_2173603157386710577_o.jpg 10495706_905160219523581_7059934968230966727_o.jpg 10560404_905160496190220_8684202501533954143_o.jpg 10603974_905161106190159_2570577999217815880_o.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بخشی از دعای کمیل:به خط نسخ پخته،خوشنویس نا معلوم
naskhm45.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صفحه ای از دعای کمیل:به خط نسخ پخته، خوشنویس نا معلوم
komeil1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ زیبا:بدون رقم
naskhn2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ بدون رقم
nashenas2.jpg
Memari
Memari
ثلث و نسخ عبد الباقی تبریزی رحمه الله
کتابخانه مجلس شورای اسلامی
1.jpg
Memari
Memari
نسخ و ثلث محمد رضا امامی اصفهانی رحمه الله

محمد رضا امامی اصفهانی از خوشنویسان صاحب‌نام قرن یازدهم معاصر شاه عباس اول و شاه سلیمان صفوی و از شاگردان علیرضا عباسی بوده است. او عمری طولانی داشته و به او «امام خطاطان» گفته‌اند. او پدر محمد محسن امامی و جد علی‌نقی امامی بود که هر سه از کتیبه‌نویسان و خوشنویسان صاحب‌نام خط ثلث در دوره صفوی بوده‌اند و مجموعاً یک سده به کار کتیبه‌نگاری بناهای مختلف اصفهان، مشهد، قم و قزوین اشتغال داشته‌اند.
12.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ به رقم سید محمد بقا(ره)
begha1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6