قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
کاتب السلطان
107 پست
کاتب السلطان
کاتب السلطان
رقم کمینه رضا عباسی!
f25.jpg
کاتب السلطان
کاتب السلطان
نگاره هایی از دوران پیشگامی هنر مشرق زمین. تحفه ای از هندوستان
w669-029.jpg
کاتب السلطان
کاتب السلطان
نگاره هایی از دوران پیشگامی هنر مشرق زمین. تحفه ای از هندوستان
w668-090.jpg
کاتب السلطان
کاتب السلطان
نگاره هایی از دوران پیشگامی هنر مشرق زمین. تحفه ای از هندوستان
w669-027.jpg
کاتب السلطان
کاتب السلطان
نگاره هایی از دوران پیشگامی هنر مشرق زمین. تحفه ای از هندوستان
w668-149.jpg
کاتب السلطان
کاتب السلطان
از همه دوستان دعوت میکنم آثاری را که مشکوک میدانند در این گروه مورد بحث قرار بدهند
دیدگاه · 1391/02/17 - 00:39 در جعل ·
کاتب السلطان
کاتب السلطان
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان هنرمند و عاشقان اصالت و صداقت.امیدوارم این گروه در معرفی و شناخت آثار جعلی موجود بتواند موفق باشد. ضمناً تاکید میکنم تصویر انتخابی برای لوگوی گروه هم جعلیست و اتفاقاً از ماهرانه ترین نوع جعل به حساب می آید
13 دیدگاه · 1391/02/17 - 00:35 در جعل ·
کاتب السلطان
کاتب السلطان
مرقع میرزا غلامرضا(محل نگهداری: موزه ملک) که به تازگی توسط فرهنگستان هنر منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است
jeld 1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15