قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فوق ممتاز انجمن خوشنويسان ايران اساتید: استاداميراحمدفلسفي -استادمحمدحیدری-جناب آقای ناصراسماعیلی نسب-درک محضراستادامیرخانی

مشخصات

موارد دیگر
بهروزنخستین شاكر
105 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
عاشق شو.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
16-تو نی ومن مرد نایی.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
می ریزم ریز ریز چون برف که هرگز هیچکس ندانست تکه های خودکشی یک ابراست
photostudio_1487064543750.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بی تو شبم با ستاره شام غریبان است
photostudio_1486028885312-1.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
02.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بهار چیزی بدهکار تونیست
37-بهارچیزی بدهکارتو نیست.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
.
23-شب ماه دریا.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
ناله ای ازقفس تن شده کارم بیتو-کز ازل بوده همین کر قرارم بیتو
002.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14