قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فوق ممتاز انجمن خوشنويسان ايران اساتید: استاداميراحمدفلسفي -استادمحمدحیدری-جناب آقای ناصراسماعیلی نسب-درک محضراستادامیرخانی

مشخصات

موارد دیگر
بهروزنخستین شاكر
131 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
آنچه پایان ندارد نه تویی نه من این انسانیت است که تاابد فریادکشیده خواهدشد
z5.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
ساقی ترین زچشم تو رسوای این دل است
(بهرام باعزت)
c9.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
شهر هوای باران دارد
من هوای گریه
رفیق گرمابه وگلستانیم ما(رضا کاظمی)
c10.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
درفراسوی مرزهای تن ات
تورا دوست می دارم(زنده یاداحمدشاملو)
c12.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
مرگ درآب وهوای خوش اندیشه نشیمن دارد(زنده یادسهراب سپهری)
c7.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
این جا زمین است زندان عشق های یک نفره خوش آمدی!(رضا کاظمی)
z3.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
همه چیز ازیاد آدم می ره مگه یادش که همیشه یادشه(زنده یادحسین پناهی)
c13.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
بداهه نویسی
دردیست دراین سینه که همزاد جهان است
c3.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15