قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به هنرهای اصیل علاقمندم و در زمینه مشبک چوب فعالیت میکنم. امیدوارم با تلفیق هنر خوشنویسی شما استادان گرامی و آموخته هایم بتوانم گامی مفید در جهت گسترش هنر و فرهنگ ایرانی-اسلامی بردارم.

مشخصات

موارد دیگر
مصطفی
18 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

مصطفی
مصطفی
سلام
23.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش کلمه، با استفاده از نقوش ناخودآگاه و خودنویس
علی-شماره 7.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد علی شیرازی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
شماره 5.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش کلمه، با استفاده از نقوش ناخودآگاه و خودنویس
علی-شماره 9.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
همانا حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
شماره 25.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش کلمه، با استفاده از نقوش ناخودآگاه و خودنویس
علی-شماره 50.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد علی شیرازی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
21 شماره.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش کلمه، با استفاده از نقوش ناخودآگاه و رنگ گواش
علی-شماره 17.jpg
صفحات: 1 2 3