قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
موسس و مسول ومدرس انجمن خوشنویسان قزوین نزدیک به 30سال
دریافت گواهینامه شایستگی خوشنویسی1331
دریافت مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران1378
پیشکسوت نمونه کشوردر رشته ادبی و هنری در سال1381

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد ابوالحسن محصص مست..

گروه عمومی · 35 کاربر · 6 پست

ارسالهای استاد ابوالحسن محصص مستشاری

سروش
سروش
استاد ابوالحسن محصص مستشاری
m0hases1.jpg
سروش
سروش
اثری از استاد ابوالحسن محصص مستشار
1286291376_mostashari-31.jpg
سروش
سروش
استاد ابوالحسن محصص مستشاری
1286291288_mostashari-22.jpg
سروش
سروش
استاد ابوالحسن محصص مستشاری
1286290515_mostashari-8.jpg
سروش
سروش
استاد ابوالحسن محصص مستشاری
1286290495_mostashari-14.jpg
سروش
سروش
استاد ابوالحسن محصص مستشاری
1286290493_mostashari-11.jpg
DB Queries: 54 (0.2232s) | CACHE Queries: 50 (0.0033s) | Script Execution Time: 0.262 | Memory usage: 2.51MB | Server Load Average: 0.12, 0.2, 0.45