قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
328 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(55 کاربر)
رند عالم سوز
رند عالم سوز
خبرها حاکی از آن است که هزینه آزمون فوق ممتاز متفرقه در حدود 240 هزارتومان برای ر برگه میباشد که گویا این هزینه بر اساس نرخ دلار تعیین میگردد.
در عجبم که دائم دم از توسعه هنر و انتقال تجربه و هنر به آیندگان میزنند و از آن طرف چنان عرصه را بر هنرجو تنگ میکنند که نای نفس کشیدنش نباشد.
در این وانفسای اقتصادی بجای آنگه کمک حال هنرجو باشند فقط در فکر جیب خود هستند و در این بین فقط استعدادهای هنری و خود هنر خوار و خفیف میشود و آنهایی که به فکر پول و منافع خودشان هستند به هدف خود نزدیک تر میشوند.
آینده هنر خوشنویسی تاریک است و از این نیز تاریکتر خواهد شد.
انجمن خوشنویسان ایران از نهادی هنری تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده و افراد سوجو بر آن حاکمند.
از طرفی دیگر افرادی که خطشان نیز قوی است آزمون میدهندو با کج سلیقگی اساتید شورای ارزشیابی هنری مواجه شده و در آزمون رد میشوند تا باز دوباره در آزمون شرکت کنند و دوباره هزینه پرداخت کننند.
انصاف از هنر خوشنویسی پر کشیده است. باید عزا گرفت و به حال خوشنویسی گریست!!!
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
اعتمادی نیست بر کار جهان
بلکه بر گردون گردان نیز هم
حافظ
etemad 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
دوستانی که در آزمون فوق ممتاز قبول شدن لطفا تجربیاتشون رو در میون بذارن.
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
حافظ
golozar 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ما بگشایند
حافظ
33.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ای فرستاده سلامم به سلامت باشی
هوشنگ ابتهاج
222.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
خوش باش که پخته اند سودای تو دی
خیام
1.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
این نیز بگذرد
Scan2.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 2 3 4 5 6