قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
331 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(55 کاربر)
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هرگز نخواب کوروش..
1540754020628.jpg 1540754080173.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟
گفتند چنینیم و چنانیم دریغا
اینها همه لالایی خواباندن ما بود
1538518866822[1].jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نفسم گرفت از این شهر(شب)
در این حصار بشکن
شفیعی کدکنی
1534970575079.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
جز اینم هنر نیست
که آشیان تو باشم
احمد شاملو
1534886108757.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
الا بر آنگه دارد با دلبری وصالی
سعدی
1534796647142.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
حافظ
vafa 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما نتوانیم و عشق پنجه درانداختن
سعدی
panjeh 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
سیف فرغانی
rrronagh 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15